Làm một nhân viên VIMEC, bạn sẽ là một phần của một đội ngũ chuyên nghiệp với điều kiện làm việc & chính sách đãi ngộ tốt, nhiều cơ hội phát triển và được đào tạo liên tục. Đổi lại, bạn cần làm việc theo nguyên tắc của công ty: năng động, thực tế, trung thực, chăm chỉ và đáng tin cậy.

Nếu bạn tin rằng bạn có những phẩm chất tốt có thể đóng góp thêm giá trị cho công ty VIMEC, mong muốn phát triển lâu dài cùng công ty, chúng tôi luôn đón chào các bạn.