PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM EXPO 09/2018

VIMEC MEDICAL EQUIPMENT J.S.C

 
Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đến thăm gian hàng VIMEC

Triễn lãm y tế 2013 - Phardmed Healthcare VN

Triễn lãm y tế 2013 - Phardmed Healthcare VN

Triễn lãm y tế 2013 - Phardmed Healthcare VN

Vụ trưởng vụ trang thiết bị & công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn và VIMEC

08 Head Medical Equip MoH

Hình ảnh VIMEC tại triễn lãm PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM EXPO 18-21/09/2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *