Hậu Mãi

Nhận cung cấp các dịch vụ hậu mãi không chỉ cho bản thân công ty cổ phần thiết bị y tế mà còn theo yêu cầu của các công ty trong nước và nước ngoài cung cấp sản phẩm tại Việt Nam.

 

hm_01
Bảo dưỡng thiết bị y tế

 

hm_02
Hiệu chẩn, kiểm tra, sửa chữa thiết bị khoa học

 

hm_04
Sửa chữa thiết bị y tế