Hệ thống công trình y tế

Ngoài công việc sửa chữa thường xuyên, Trung tâm phục vụ kỹ thuật đã thực hiện một số công trình cung cấp lắp đặt hệ thống Oxy, hệ thống hút, hệ thống nước tiệt trùng… tại các bệnh viện. Gần đây, chúng ta đã tham gia thực hiện công việc cung cấp, lắp đặt, bảo trì các thiết bị đốt rác và nước thải.

 

ht_01

Phòng săn sóc đặc biệt

 

ht_02

Hệ thống đèn cực tím xử lý nước rửa tay

 

ht_03

Hệ thống rửa tay phòng mổ

 

ht_04

Hệ thống Oxy y tế (dự án ODA)

 

ht_05

Hệ thống khí nén

 

ht_06

Bình trữ khí nén