Hệ thống công trình y tế

Ngoài công việc sửa chữa thường xuyên, Trung tâm phục vụ kỹ thuật đã thực hiện một số công trình cung cấp lắp đặt hệ thống Oxy, hệ thống hút, hệ thống nước tiệt trùng… tại các bệnh viện. Gần đây, chúng ta đã tham gia thực hiện công việc cung cấp, lắp đặt, bảo trì các thiết bị đốt rác và nước thải.

 

ht_01
Phòng săn sóc đặc biệt

 

ht_02
Hệ thống đèn cực tím xử lý nước rửa tay

 

ht_03
Hệ thống rửa tay phòng mổ

 

ht_04
Hệ thống Oxy y tế (dự án ODA)

 

ht_05
Hệ thống khí nén

 

ht_06
Bình trữ khí nén