• Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành và bảo trì định kỳ.
  • Kiểm tra, giám định tình trạng thiết bị.
  • Thực hiện di dời thiết bị và hệ thống từ Bệnh viện cũ sang Bệnh viện mới.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn, giám sát kỹ thuật, lắp đặt, bảo hành bảo trì cho các nhà cung cấp trong và ngoài nước, các chương trình viên trợ và dự án