Lắp đặt & Bảo hành

Chúng tôi đã và đang thực hiện công tác vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị y tế. Đặc biệt chúng tôi đã lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị y tế thuộc dự án ODA trị giá hàng triệu USD.