Chẩn đoán về giấc ngủ

Mô tả

– Ứng dụng trong các phòng lab chẩn đoán về giấc ngủ (các bệnh về đường hô hấp trong khi ngủ)
– Hệ thống ghi nhận lại các tính hiệu của bệnh nhân trong giấc ngủ (các tính hiệu về hô hấp, tim mạch, điện não, điện cơ …) tổng hợp và đưa ra bảng phân tích, chẩn đoán về tình trạng bệnh nhân
– Dễ sử dụng, tạo sử thoải mái, thuận tiện cho bệnh nhân.
Hệ thống bao gồm các thiết bị :
Bodybox ghi nhận các tính hiệu :
o SpO2
o Lưu lượng hô hấp
o Tiếng ngáy
o Khả năng tự thở
o Áp lực thở
Headbox ghi nhận các tính hiệu :
o Điện não (EEG)
o Điện tim (ECG)
o Điện cơ (EMG)
o Tín hiệu mắt (EOG, đo dộ ngủ sâu)
Transferbox : Tổng hợp các tín hiệu trên để chuyển đến bộ xử lý, phân tích trung tâm

chan doan
Video camera : quan sát tình trạng ngủ của bệnh nhân
Microphone : Ghi lại âm thanh khi ngủ (tiếng ngáy)
Hệ thống phân tích, xử lý trung tâm :
o Gồm hệ thống máy tính có kết nối với transferbox và mạng
o Được trang bị phần mềm SOMNOlab
o Máy in kết quả
o Ghi nhận và quan sát các tín hiệu từ bệnh nhân (theo thời gian thực). Tự động dò và phát hiện những rối loạn trong giấc ngủ. Phần mềm phân tích và đưa ra bảng đánh giá tổng quát + chi tiết về tình trạng bệnh nhân.