Hệ thống định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn

  • Model: D2mini
  • Hãng Sở Hữu: DL Meditech USA/ Mỹ
  • Nhà Máy SX: Zhuhai DL Biotech/ Trung Quốc
  • Đạt Tiêu Chuẩn: CE, ISO
Danh mục: ,

Mô tả

D2Mini là hệ thống ID/AST vi khuẩn bán tự động thế hệ thứ tư của DL, là một hệ thống thông minh chẩn đoán mầm bệnh lâm sàng.

  • Có thể xác định vi khuẩn là “Loài” thậm chí là “Phân loài” tổng cộng gần 500 loài vi khuẩn.
  • Gồm 200 loại kháng sinh với nhiều mức nồng độ khác nhau.
  • Giám sát đa kháng thuốc MRSA.D- lac VRE,VRSA, HLAR, ESBLs và nhiều loại khác
  • Cơ sở dữ liệu cập nhật mới nhất theo CLSI/ EUCAST
  • Theo CLSI kháng sinh đồ có thể được chia thành các nhóm A/B/C/U để báo cáo giá trị MIC với kết quả S.I.R

 

Máy phân phối mẫu tự động (option):

Công suất 60-80 card mỗi giờ