Hệ thống xét nghiệm Gel-Card

  • Model: STARGEL 10
  • Hãng/ Nước SX: HAEMOKINESIS/ ÚC

Mô tả

STARGEL 10

Hệ thống xét nghiệm GEL-CARD nhanh trong 10 phút

Máy ủ STARGEL10 Incubator:

Cho phép ủ độc lập và thông báo khi hết thời gian ủ ở từng vị tríThời gian ủ: 5 phút

Máy ly tâm STARGEL10 Centrifuge:

Thời gian ly tâm là 5 phút cho tất cả các xét nghiệm nhóm máu trực tiếp và gián tiếp, kháng thể bất thường (Coombs), hòa hợp (Crossmatch), sơ sinh….

Máy đọc SATELLITE Reader:

– Chức năng máy tính bảng Android.- Có thể kết nối LIS.- Kết nối với máy ly tâm và máy ủ. – Hình ảnh màu có độ phân giải cao.