Hệ thống xét nghiệm Gel-Card khẩn

  • Model : STATUS 1
  • Hãng/ Nước SX : HAEMOKINESIS/ ÚC

Mô tả

STATUS 1

Kết quả xét nghiệm Gel-card trong 1 phút

Máy ly tâm STATUS1 Centrifuge:

Thời gian ly tâm là 1 phút cho mẫu khẩn cấp.

Máy đọc SATELLITE Reader:
– Chức năng máy tính bảng Android.- Có thể kết nối LIS.- Kết nối với máy ly tâm và máy ủ. – Hình ảnh màu có độ phân giải cao.