Hóa chất định danh và kháng sinh đồ

  • Hãng: DL Meditech USA
Danh mục: ,

Mô tả

Bộ hóa chất ID/AST kết hợp định danh vi sinh và làm kháng sinh đồ đồng thời trên một thẻ xét nghiệm. Bao gồm:

Nhóm Định danh và kháng sinh đồ
1 Enterobacteriaceae (Họ vi khuẩn đường ruột)
2 Non-fermentative bacteria/Vibrio (Vi khuẩn không lên men/VK tả)
3 Streptococcus/Enterococcus (Liên cầu khuẩn/Cầu khuẩn đường ruột)
4 Staphyloccus/Micrococcus (Tụ cầu khuẩn/Đơn cầu khuẩn)
5 Nấm
6 Corynebacterium
7 Neisseria/Haemophilus

 

Thiết bị dùng cho hóa chất đi kèm
Thiết bị sử dụng

Máy định danh và kháng sinh đồ

Model: D2mini

  • Thiết bị đọc, diễn giải kết quả định danh và kháng sinh đồ
  • Công suất đọc: 1 thẻ xét nghiệm/phút
  • Cơ sở dữ liệu cập nhật mới nhất theo CLSI/ EUCAST

Chi tiết

 

Model: DL-96A

  • Thiết bị ủ tự động, đọc theo thời gian thực, diễn giải kết quả nhanh định danh và kháng sinh đồ
  • Công suất: 60 card đôi ID/AST
  • Thời gian tối thiểu báo cáo kết quả 8h
  • Cơ sở dữ liệu cập nhật mới nhất theo CLSI/ EUCAST

Chi tiết