Hóa chất QC nội kiểm xét nghiệm miễn dịch

 • Tên sản phẩm: Optitrol Blue
 • Tên hãng SX: Diamex
 • Nước SX: Đức

Mô tả

Optitrol Blue – mẫu QC nội kiểm đa marker nhằm mục đích theo dõi hiệu năng của các xét nghiệm miễn dịch in vitro.

Ứng dụng để kiểm chuẩn cho các test :

 • Anti-HIV 1
 • Anti-HBc
 • Anti-HCV
 • HBsAg
 • Anti-Treponema pallidum (Syphilis)
 • Anti-HTLV

 

Ưu điểm :

 • Tương thích với xét nghiệm miễn dịch của các hãng Abbott, Diasorin. Có các dòng optitrol color khác áp dụng cho các hãng Roche, Siemens, BioRad….
 • Tương thích chương trình phần mềm EDCNet
 • Đạt tiêu chuẩn quốc tế của WHO
 • Hữu ích trong việc xác định độ chính xác của hệ thống xét nghiệm và xác định các lỗi trong quy trình xét nghiệm