Hóa chất xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B (GBS)

  • Hãng: DL Meditech USA
Danh mục: ,

Mô tả

Môi trường tạo màu chọn lọc GBS

(Group B Streptococcus Selective Chromogenic Medium)

  • Phân lập, nuôi cấy, định danh liên cầu khuẩn nhóm B
  • Nguyên lý: Đổi màu dựa trên sự tăng sinh GBS

 

Môi trường vận chuyển

(IV-GBS Transport Medium)

  • Vận chuyển, bảo quản mẫu xét nghiệm GBS

Thiết bị dùng cho hóa chất đi kèm
Thiết bị sử dụng

Máy nuôi cấy phát hiện liên cầu khuẩn nhóm B

Model: DL-GBS 48/96/192

  • Thiết bị ủ và phát hiện liên cầu khuẩn nhóm B (GBS) trong môi trường tạo màu chọn lọc GBS
  • Phương pháp: sử dụng cảm biến đo màu
  • Công suất: 48/96/192 chai cấy cùng lúc

Chi tiết