Kit định danh

Danh mục: ,

Mô tả

XÉT NGHIỆM ĐỊNH DANH VI SINH VẬT (ID-Identification kits) – định danh vi sinh vật bằng cách sử dụng những thử nghiệm sinh hóa truyền thống, được thiết kế đọc bằng mắt, phần mềm hay đọc tự động bằng máy.

Ưu điểm

  • Định danh hầu hết các vi khuẩn quan trọng.
  • Đóng gói dưới dạng 1 hoặc nhiều thanh
  • Có các dòng kit không cần dùng thuốc thử hỗ trợ
  • Đánh giá kết quả bằng mắt hoặc bằng máy
  • Vận chuyển và lưu trữ ở nhiệt độ 2-8oC

Danh mục các loại kit định danh

STT Sản phẩm Phát hiện vi sinh vật
1 ENTEROtest 24 N Vi khuẩn đường ruột
2 ENTEROtest 16 Vi khuẩn đường ruột
3 ENTERO-Screen Vi khuẩn đường ruột
4 ENTERO-Rapid 24 Vi khuẩn đường ruột
5 STAPHYtest 24 Stapylococcus
6 STAPHYtest 16 Stapylococcus
7 STREPTOtest 24 Streptococcus, Enterococcus và cầu khuẩn gram dương
8 EN-COCCUStest Vi khuẩn đường ruột quan trọng
9 NEFERMtest 24 Vi khuẩn gram âm không lên men
10 ANAEROtest 23 Vi khuẩn kỵ khí
11 NEISSERIAtest  N. gonorhoeae; N. meninigitidis; Moraxella catarrhalis
12 URE-HPtest H. pylori
13 CANDIDAtest 21 Nấm
14 CANDIDA-Screen Nấm
15 OFtest Đặc tính OF

 

PHẦN MỀM MIKROB2

Phần mềm vi tính chuyên dụng dùng để đánh giá các xét nghiệm định danh, xét nghiệm kháng sinh đồ và giúp quản lý dữ liệu. Phần mềm này đọc kết quả xét nghiệm nhạy kháng sinh dựa theo hướng dẫn chuẩn của EUCAST hoặc CLSI.

pic2

Ưu điểm

Phần mềm chuyên dụng tích hợp các chức năng phân tích kết quả định danh và kết quả thử độ nhạy kháng sinh, cùng với chức năng phân tích thống kê dịch tễ học và phân tích tương quan kết quả định danh và nhạy cảm kháng sinh, cho thấy xu hướng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn

Cho phép tự nhập dữ liệu xét nghiệm bằng tay như mức phân loại độ nhạy kháng sinh (nhạy/trung gian/kháng), nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi sinh vật, kích thước vòng tan trên đĩa kháng sinh…

Có thể truyền dữ liệu vào hệ thống thông tin của phòng xét nghiệm

Thiết bị dùng cho hóa chất đi kèm
Thiết bị sử dụng

Máy định danh và kháng sinh đồ

Model: ErbaScan

  • Máy đọc vi sinh được tối ưu cho việc đọc kết quả các xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ
  • Sử dụng hệ thống quang học có độ chính xác cao phù hợp với các xét nghiệm vi sinh
  • Tự động xác định vị trí và số test trên đĩa

Xem Chi tiết