Kit kháng sinh đồ

Danh mục: ,

Mô tả

XÉT NGHIỆM THỬ KHÁNG SINH ĐỒ (MIC-Minimum inhibitory concentration of antibiotics)  – xác định tính nhạy cảm kháng sinh dựa vào lượng kháng sinh tối thiểu gây ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật, có thể đọc kết quả bằng mắt hoặc đọc tự động bằng máy.

· Đóng gói:

A. Dạng strip rời gồm 8 mức nồng độ/1 loại kháng sinh

B. Dạng phiến nguyên khối: gồm 12 loại (strip) kháng sinh trong 1 phiến

Loại Sản phẩm
Kits MIC G-I
MIC G-II
MIC URINE
MIC NEFERM
MIC STAPHY
MIC G+
Khác (không kèm theo) Suspension medium for MIC
Suspension medium for MIC G+

 

Thiết bị dùng cho hóa chất đi kèm
Thiết bị sử dụng

Máy định danh và kháng sinh đồ

Model: ErbaScan

  • Máy đọc vi sinh được tối ưu cho việc đọc kết quả các xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ
  • Sử dụng hệ thống quang học có độ chính xác cao phù hợp với các xét nghiệm vi sinh
  • Tự động xác định vị trí và số test trên đĩa

Xem Chi tiết