Máy đọc Mikrola

Phần mềm Mikrob Automat

Danh mục: ,

Mô tả

Máy định danh và kháng sinh đồ

MÁY ĐỌC MIKROLA

Máy định danh và kháng sinh đồ
Máy đo quang phổ LISASCAN EM reader tự động đọc và đánh giá các kết quả định danh, kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ bằng phần mềm MIKROB-AUTO.

Tốc độ đọc: 45 giây/phiến 96 phản ứng

PHẦN MỀM MIKROB AUTOMAT
Máy định danh và kháng sinh đồ
MIKROB-AUTOMAT là phầm mềm điều khiển máy đọc MIKROLA Reader với các thử nghiệm định danh, thử nghiệm kháng sinh đồ và lưu trữ kết quả.

MIKROB-AUTOMAT có thể gửi kết quả phân tích thống kê hay dịch tễ cho phần mềm MIKROB2, hoặc có thể hoạt động độc lập. Ngoài ra, người dùng có thể tự tạo bộ kháng sinh riêng của mình trên phần mềm MIKROB-AUTOMAT.