Máy giúp thở BIPAP cao cấp

Model: PRISMA 25ST
Hãng: Lowenstein / Đức

Mô tả

Tính năng kỹ thuật:

Prisma25ST, máy thở BiLevel-ST.

Cũng như các máy thở khác trong dòng máy prisma, máy prisma25ST có chức năng điều hướng và cài đặt thông số bằng trực quan và đơn giản cho người sử dụng.

Sự linh hoạt tối đa trong cài đặt hay chỉ định cụ thể trước khi thiết lập:

  • Máy prisma25ST mở các giải pháp cài đặt riêng biệt. Đặt biệt cho các bệnh nhân tắt nghẽn, tắt nghẽn và ngưng thở hay trường hợp ngưng thở hỗn hợp.
  • Được trang bị với chế độ tự động sao lưu tần số, phân biệt sự ngưng thởvà các chức năng hỗ trợ tạo thoải mái, prisma25ST tạo sự tin cậy, hiệu quả và êm ái hoàn toàn trong chế độ điều trị BILevel-ST.

Điều trị

  • Đa năng: dãy áp lực (4-25 hPa) và vô số thông số điều chỉnh khác cho việc cài đặt linh hoạt hơn.
  • An toàn ở mức cao hơn: với tính năng mới tự động sao lưu tần số thở và thiết lập tần số mới sao lưu.
  • Máy cung cấp đường cong áp lực TRILevel và tự động điều chỉnh EEPAP – tùy chọn.
  • Nhanh chóng: chế độ SCOPES (chỉ định cụ thể trước khi cài đặt) với tùy chọn điều chỉnh hiện hành.
  • Chính xác: định danh các triệu chứng về thở, RERA, ngáy, ngưng thở và hạn dòng thở.
  • Tin cậy: phân biệt ngưng thở với chế độ FOT (Forced Oscillation Technique – kỹ thuật dao động cưỡng bức)
  • Cho nhịp thở tự nhiên: tùy chọn thêm chế độ auto trigger.

Phụ kiện:

Bộ tạo độ ẩm prismaAQUA- WM29680

Bộ kết nối prismaCONNECT – WM29670

Bộ phận PSG prismaPSG-WM 29690

Bộ đổi điện 24V, Lkw – WM 24617

Bộ đổi điện 12 V, Auto – WM 24616

PrismaTS – WM 93335, phần mềm điều trị đi kèm với cáp USB.

Bộ lọc vi khuẩn – WM 24476

Bộ lọc phấn hoa – WM 29652

Ống thở  Ø 19 mm – WM 24445

Ống thở, Ø 15 mm – WM 29988

Ống thở hấp tiệt trùng được, Ø 19 mm – WM 24667

Ống thở hấp tiệt trùng được, Ø 22 mm – WM 29067