Máy giúp thở ICU

Mô tả

SkanRespiro Plus được thiết kế đảm bảo các bác sĩ có thể thực hiện hỗ trợ thở cho bệnh nhân sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn một cách dễ dàng.

Tất cả trong một máy thở

Với thể tích thông khí từ 15 đến 2000ml, SkanRespiro Plus là một lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ bệnh nhân nào có cân nặng trên 3.5kg.

Đảm  bảo an toàn cho bệnh nhân

Hệ thống an toàn độc quyền để giới hạn ngưỡng áp lực bằng điện tử và phần mềm. Xả khí nén hoặc cơ chế an toàn cơ học. Tích hợp sẵn tính năng giới hạn áp lực. Tất cả các chế độ được tích hợp sẵn hệ thống đa báo động. Hệ thống báo động âm thanh và hình ảnh rõ ràng. Có các báo động theo mức độ ưu tiên thấp, trung bình cao được phân biệt rõ ràng bằng các màu sắc và âm thanh khác nhau

  • Chế độ thở:

+ Kiểm soát thể tích: A/CMV, SIMV+PS, CPAP+PS,

+ Kiểm soát áp lực: A/CMV, SIMV+PS, CPAP+PS, APRV, BI-LEVEL

+ Kiểm soát áp lực điều khiển thể tích: A/CMV, SIMV+PS

+ Thông khí không xâm lấn: NIV