Mô tả

  • Sử dụng trong khoa hồi sức, hô hấp, cấp cứu…
  • Sử dụng cho người lớn, trẻ em từ 5Kg và sơ sinh(option)
  • Thở xâm nhập và không xâm nhập
  • Điều khiển thể tích, áp lực, thời gian và phần mềm
  • Các chế độ thở: VCV, a-VCV, SIMV-VC, SIMV-VC/PSV, Bilevel, Bilevel/PSV, Dyn-BiLevel, Dyn-BiLevel/PSV, APRV, CPAP, PSV, CPAP/PSV với dự phòng ngưng thở, PCV, P-SIMV
  • Màn hình màu cảm ứng TFT 12inch, có khớp xoay có thể tháo rời.
  • Tích hợp chức năng xông khí dung
  • Đo CO2 (option)