Máy thở di động

  • MODEL: Medumat Standard 2
  • Hãng/Nước SX: WEINMANN / Đức

Mô tả

Lựa chọn an toàn nhất trong trường hợp cấp cứu:

Khả năng vận hành dễ dàng của máy thở là cần thiết cho sự thành công của việc sơ cứu trên đường đến bệnh viện.

Ưu điểm:

Truy xuất dễ dàng và nhanh chóng thông số phù hợp cho bệnh nhân với cách nhập chiều cao hoặc qua chức năng cấp cứu cho người lớn, trẻ em, sơ sinh.

Chức năng CPR hồi sức tim phổi

Chức năng RSI hỗ trợ cảm ứng gây mê

Chức năng CPAP điều trị không xâm nhập sơ cứu trước khi đến bệnh viện.