Máy giúp thở di động cao cấp

Mô tả

1. Giới thiệu:

  • Giải pháp thông khí xâm lấn và không xâm lấn

VENTIlogic LS cho phép sử dụng mọi hệ thống ống (mạch hở, mạch đơn và mạch đôi kèm theo van bệnh nhân) do đó bao gồm gần như tất cả các chỉ định thông khí xâm lấn.
VENTIlogic LS được trang bị pin sạc gắn bên trong, có thể sử dụng để thông khí trợ giúp bệnh nhân bằng cách xâm lấn (IV: Invasive) và không xâm lấn (NIV: Non-Invasive). Trợ giúp bệnh nhân thở tự nhiên và thông khí ngắt quãng tự động, thông khí cấp cứu liên tục (24 giờ/ngày).

  •  Hiệu quả trị liệu

Khóa bộ khởi động: nhằm mục đích ổn định kiểu thở tự nhiên của bệnh nhân, tránh tình trạng thông khí vượt mức và tình trạng phế nang bị bơm căng quá mức.
Bù trừ thể tích: có thể cài đặt tốc độ điều chỉnh theo mức thể tích nhắm đến.
Chế độ TA giúp giảm công, liên tục phân tích kiểu thở và điều chỉnh thông khí có kiểm soát một cách   tương ứng.

  •  Xử lý dịch bài tiết và giúp cho bệnh nhân ho dễ dàng

LIAM nhằm mục đích tăng cường thông khí và giảm khả năng dễ lây nhiễm.
Giúp ho dễ dàng
Phần mềm WEINMANNsupport
Chức năng phân tích Trend và lưu dữ liệu cao cấp khi điều trị với sự trợ giúp của thẻ SD
Ghi toàn bộ quá trình đợt thông khí.

  •  Thao tác đơn giản

Thao tác bằng nút bấm xoay và truy xuất trực tiếp hầu hết các tham số thông khí quan trọng nhất.
Hiển thị số và đồ họa các tham số thông khí
Tương thích với các phụ kiện của dòng VENTI

2. Mode thở:

  •  Các mode thở sau đây bao gồm mạch rò : CPAP, S, ST, TA, SX và SXX.
  •  Các mode thở sau đây bao gồm mạch bệnh nhân có trang bị van bệnh nhân: PSV, PCV, aPCV, VCV, aVCV và SIMV