Máy tri liệu kết hợp dòng BTL-4000 COMBI

Mô tả

1. Điện trị liệu kết hợp siêu âm trị liệu:

 •  Sóng siêu âm đa tần số (1 & 3 MHz) và điều khiển tiếp xúc trực quan và âm báo

MODEL:

 •  BTL 4810 S Combi Professional: 1 kênh điều trị điện xung
 •  BTL 4816 S Combi Professional / BTL 4818 S Combi Professional: Liệu pháp điện xung giao thoa (2 cực và 4 cực), dạng sóng mở rộng (BTL-4818 S Combi)
 •  BTL-48 20 S combi topline/BTL-48 25 S combi topline: 2 kênh điều trị điện xung, Dạng sóng mở rộng (BTL-4825 S Combi)

2. Siêu âm trị liệu kết hợp lazer:

 •  Sóng siêu âm đa tần số (1 & 3 MHz) và điều khiển tiếp xúc trực quan và âm báo
 •  Đầu chiếu tia Laser và đầu chiếu chùm tia hội tụ

MODEL:

 •  BTL-4800 SL combi topline

 

3. Điện xung trị liệu kết hợp lazer:

 •  2 kênh điều trị điện xung
 •  Dạng sóng mở rộng
 •  Đầu chiếu tia Laser và đầu chiếu chùm tia hội tụ

MODEL:

 •  BTL-4825 L combi topline

4. Điện trị liệu kết hợp từ trường trị liệu:

 •  2 kênh điều trị điện xung
 •  Dạng sóng mở rộng
 •  2 kênh điều trị từ trường với công nghệ FMFTM (Focused Magnetic Field – Từ Trường Hội Tụ)

MODEL:

 •  BTL-4825 M2 combi topline

5. Laser kết hợp từ trường trị liệu:

 •  Đầu chiếu tia Laser và đầu chiếu chùm tia hội tụ
 • 2 kênh điều trị từ trường với công nghệ FMFTM (Focused Magnetic Field – Từ Trường Hội Tụ)

MODEL:

 •  BTL-4800 LM2 combi topline