Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

 • Loại tủ điều khiển: DIG-325
 • Công suất: 32kW
 • Loại: R
 • Độ chính xác bức xạ kV: 40 – 125 (±5% + 1kV)
 • Phạm vi mA: 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400..
 • Độ chính xác mA: ±15% + 1mA
 • Khoảng thời gian: 1ms – 10 giây
 • Dãy mAs: 0.1 ~ 500mAs
 • APR: 216
 • Loại Buckies: 2 loại
 • Rotor cung cấp: loại tốc độ chậm
 • Số đầu đèn: 1 đầu đèn
 • Nguồn cung cấp: 220/240V; 50/60Hz
 • Bù dòng: ±10%