Máy xét nghiệm miễn dịch

 • Model: HUBI-QUAN PRO         
 • Hãng/Nước sản xuất: Humasis/Hàn Quốc

Mô tả

 • HUBI-QUAN pro được thiết kế để cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh chóng và dễ dàng .Kết quả xét nghiệm được hiển thị và in định lượng, và được tô sáng khi kết quả cao hơn giá trị ngưỡng.
 • HUBI-QUAN pro là hệ thống cho kết quả xét nghiệm máu trong vòng 10-15 phút. HUBI-QUAN pro hệ thống luôn luôn sẵn sàn để sử dụng với các bước tối thiểu để thực hiện các xét nghiệm.
 • Kiểm soát phản ứng đảm bảo rằng các xét nghiệm đã hoạt động và các thủ tục đã được thực  hiện một cách chính xác.
 • Hệ thống RFID trong HUBI-QUAN pro cung cấp mã hóa con chip miễn phí. Thiết bị xét nghiệm có dữ liệu hiệu chuẩn riêng của nó và dữ liệu sản xuất.
 • Khối lượng mẫu tối thiểu, không đòi hỏi chuyên môn đặc biệt hoặc đào tạo mở rộng.
 • Giá trị ngưỡng có thể được thiết lập cho mỗi môi trường xét nghiệm.

ỨNG DỤNG    

 • Xét nghiệm khẩn cấp: Blood hCG, Cardiac Markers (Troponin I, CK-MB, Myoglobin)
 • Kiểm tra tim mạch: BNP, D-Dimer, hsCRP
 • Các mục xét nghiệm chính

– Mang thai, mang thai bất thường (Abortion/Etopic)

– PCOS (Poly Cyclic Ovary Syndrome)

– BPH (Benign Prostatic Hyperplasia)

– PSA (Prostate Specific Antigen)