Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

  • Model : MICROLAB 300
  • Hãng/ Nước SX : ELITECH / Hà Lan
Danh mục: ,

Mô tả

  • Vận hành đơn giản
  • Thiết kế quang học mạnh mẽ
  • Tích hợp kiểm soát chất lượng