Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

  • Model : SELECTRA ProXL
  • Hãng/ Nước SX : ELITECH / Hà Lan
Danh mục:

Mô tả

  • Công suất: 360 xét nghiệm đo quang/ giờ – 540 xét nghiệm ISE/ giờ
  • Chức năng mẫu khẩn STAT
  • Bộ phận rửa cho rotor 48 cuvette dùng một lần
  • Lượng nước tiêu thụ 1L/ giờ
  • 64 vị trí đặt hoá chất / 110 vị trí đặt mẫu
  • Nhận dạng mẫu chuẩn xác (PSID)
  • Bộ phận ISE (tuỳ chọn)
  • Tích hợp PC màn hình cảm ứng