Máy xét nghiệm sinh hóa tự động công suất nhỏ

  • Model : SELECTRA ProS
  • Hãng/ Nước SX : ELITECH / Hà Lan
Danh mục: ,

Mô tả

  • Công suất: 133 xét nghiệm đo quang/ giờ540 xét nghiệm ISE/ giờ
  • Chức năng mẫu khẩn STAT
  • Bộ phận rửa cho rotor 48 cuvette
  • 30 vị trí đặt hoá chất / 25 vị trí đặt mẫu
  • Nhận dạng mẫu chuẩn xác (tuỳ chọn PSID)
  • Bộ phận ISE (tuỳ chọn)
  • Tích hợp PC màn hình cảm ứng