Máy xét nghiệm tự động HbA1C

Máy Xét Nghiệm Tự Động HbA1C
Model : HB-Vario
Hãng/ Nước sản xuất : ERBA/ Đức
Đạt tiêu chuẩn: ISO

Mô tả

HbA1c được công nhận trên toàn thế giới cũng như ý tưởng của nhà sản xuất cho việc giám sát và ước lượng tiểu đường. Kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) vẫn được coi là “tiêu chuẩn vàng” cho việc xác định lượng HbA1c.

Erba tự hào giới thiệu Hb-VARIO cho HbA1c/HbA2 và dùng thử nghiệm cho các phòng xét nghiệm và các phòng khám. Với công nghệ CLE cho phép loại bỏ hoàn toàn thành phần glucohemanglobin không ổn định do đó đảm bảo kết quả HbA1c chính xác.

Tính năng kỹ thuật 

 • Kết quả HbA1c, chính xác
 • Tách các thành phần của hemoglobin
 • Hoàn toàn loại bỏ các thành phần không ổn định lên đến 10%
 • Không có sự can thiệp của HbF lên đến 10%
 • Không có sự can thiệp của các lipid máu hoặc vàng da, có thể chạy trên các mẫu bệnh nhân không cần nhịn ăn

Thuận tiện và dễ sử dụng

 • Xét nghiệm bệnh tiểu đường và bệnh thiếu máu huyết tán Beta có thể chạy trong cùng một lô
 • Lấy mẫu từ nhiều kích cỡ ống, bao gồm các ống microcapillary
 • Không cần chuẩn bị mẫu
 • Thuốc thử đơn giản và dễ dàng thay thế
 • Bảo trì tự động

An toàn và truy xuất nguồn gốc

 • Nhận dạng và theo dõi thuốc thử RFID
 • Tự động nhận dạng mã vạch của mẫu
 • Chứng nhận NGSP
 • Hiệu chuẩn và kiểm soát thành phần IFCC
 • Chức năng QC với biểu đồ kiểm soát Levevy-Jenning và tính toán thống kê
 • Không giới hạn lưu trữ với hiệu chuẩn, QC dữ liệu và sắc ký

Chi phí hiệu quả

 • Lý tưởng cho tất cả các phòng xét nghiệm và các phòng khám
 • Kích thước đóng gói được tích hợp và hoàn chỉnh với 100 test