Mô tả

  • NX là phần mềm hiệu chỉnh ảnh và cải tiến chất lượng hình ảnh
  • NX có giao diện thông minh, dễ dàng hòan thiện các thao tác hiệu chỉnh hình ảnh.

• NX cung cấp nhiều tiện lợi đặc biệt trong việc hiệu chỉnh hình ảnh. Với màn hình cảm ứng, người sử dụng dễ dàng thực hiện hàng lọat các thao táchiệu chỉnh nhanh. Nhờ vào giao diện dễ sử dụng, thao tác đảm bảo nhanh, dễ dàng và hiệu quả cao trong chẩn đóan hình ảnh.

• Agfa Healthcare đảm bảo rằng người sử dụng sẽ không mất nhiều thời gian trong việc hiệu chỉnh và nhận ảnh. Sự kết hợp trong cùng 1 phòng chụp Xquang sẽ giúp cải thiện hiệu quả công việc và hiệu quả của các thiết bị khác trong bệnh viện.

  • Là công cụ để cải thiện chu trình làm việc nhanh và hiệu quả, thân thiện với người sử dụng:
    • Thiết kế dễ sử dụng
    • Tăng hiệu quả công việc
    • Dễ dàng hòa với hệ thống mạng của Bệnh viện