Phế dung kế – công nghệ siêu âm EASYONE PRO FRC

Mô tả

Chức năng Multi Breath Washout (bổ sung các chức năng tiêu chuẩn đã nêu trong thông tin máy EasyOne Pro)

Tổng quan:

EasyOne Pro FRC là phiên bản nâng cấp của dòng máy EasyOne Pro. Chức năng đo phế dung và DLCO được hoàn chỉnh với kỹ thuật nitrogen Multi Breath Washout (MBW) dùng trong việc xác định FRC (Functional Residual Capacity), LCI (Lung Clearance Index) và các thông số đo liên quan.

Nâng cấp hệ thống máy:

  • Giao tiếp:Nâng cấp thêm cổng cung cấp khí cho việc làm sạch, thông thường khí được đưa vào là Oxy, tuy nhiên có thể kết hợp với SF6 hoặc khí Heli. Hệ thống cung cấp oxy gắn tường thích hợp cho việc thực hiện các kiểm tra tại giường bệnh.
  • Van cho FRC / bộ phận cung cấp khí cho việc làm sạch: Bộ phận van được thiết kế ở vách bên trái của thân máy EasyOne Pro và được che bên trong. Kích thước vật lý thay đổi không đáng kể so với phiên bản EasyOne  Pro. Nguồn khí cung cấp cho kiểm tra MBW được tách ra từ khí của chức năng DLCO, đường kính ống dẫn khí khác nhau giúp ngăn ngừa việc lẫn lộn các loại khí ở đầu vào.

Nâng cấp cho phiên bản phần mềm:

  • Phần mềm của EasyOne Pro FRC có thêm chúc năng phân tích MBW.
  • Cho kết quả của chu trình MWB FRC mịn và đơn giản (giống chu trình thở) một cách ngắn gọn và chính xác.

5 lý do để chọn EasyOne Pro FRC:

  • Kết cấu đơn giản, qui trình định chuẩn miển phí giúp cho việc sử dụng dễ dàng, thân thiện với bệnh nhân.
  • Hợp vệ sinh tối đa (không bộ phận lọc, không có không gian chết không mong muốn) theo tiêu chuẩn tiêu hao của ndd.
  • FRC và LCI (tham số quan trọng): 2 thông số cần thiết tích hợp trong 1 thiết bị. Không có sẵn trong hệ thống máy chính.
  • EasyOne Pro FRC có thể hoạt động với hệ thống cấp khí Oxy trên tường thông thường tại bệnh viện.
  • Tính cơ động tối đa cho ứng dụng tại giường bệnh hoặc POCT.