Sát khuẩn bề mặt DESAM EFFEKT

Danh mục:

Mô tả

Sát khuẩn bề mặt

  •  Dung dịch sát khuẩn dựa trên sự kết hợp hiệu quả giữa :QAC, amine, biguanide
  •  Sát khuẩn tất cả các bề mặt
  •  Không chứa Aldehyde
  •  Sử dụng hiệu quả ở nồng độ từ 0.25%
  •  Không ăn mòn vật liệu

Thành phần

  •  Hổn hợp QAC
  • Phổ hoạt động
  •  Vi khuẩn(kể cả trực khuẩn lao ), nấm ,virus đang bất hoạt