Test ELISA

Mô tả

Test ELISA

Test ELISA: viết tắt của Enzyme-linked immunosorbent assay hay còn được gọi là enzyme immunoassay (EIA), là kỹ thuật sinh hóa được dùng trong miễn dịch học để có thể phát hiện sự có mặt của những kháng thể hay kháng nguyên trong mẫu phục vụ chẩn đoán bệnh lý.

Danh sách các loại nhóm Test ELISA

Nhóm  Loại test
Infectious Diseases (Bệnh nhiễm) Treponema
VZV
Mumps
Measles
H-Pylori
Toxoplasma
Herpes 1+2
H. pylori
Influenza
Autoimmune Disorders (Tự miễn) ANA Screen
Cardiolipin
dsDNA
RNP/Sm
Scl-70
Cancer (Ung thư) AFP
CA 15-3
CA-125
CEA
PSA
Fertility / Steroid / Thyroid (Các loại hormones) hCG
LH
Estrogen
Progesterone
Testosterone
T4
T3
TSH
Prenatal – Trước sinh PAPP-A
Free β hCG
uE3
AFP
Neonatal – Sơ sinh 17OH Progesterone
MSUD
PKU
Total Galactose
TSH