Test nhanh

Mô tả

Test nhanh

Test nhanh là một xét nghiệm chẩn đoán y tế nhanh chóng và dễ thực hiện dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch dùng để sàng lọc sơ bộ các tác nhân gây bệnh. Cho kết quả <30 phút.

Danh sách các loại nhóm Test Nhanh

Nhóm  Loại test
Sản Pregnancy
Ovulation
Lây nhiễm Hepatitis B
Hepatitis C
AIDS / HIV
Chlamydia
H-Pylori
Syphilis
Influenza A/B
Malaria
Dengue
Rota Test
RSV Antigen Test
Tim Mạch – Cardiac  Triple Test (Myo,CK-MB,TnI)
Troponin I (TnI)
CK-MB
FABP/Troponin I
Myoglobin
Ung Thư – Tumor CEA
AFP
PSA
FOB