Test nhanh Covid-19

  • Tên thương mại: 2019-nCoV IgG/IgM RapiCard
  • Hãng/Nước sản xuất: Cortez Diagnostic, Inc./Mỹ

Mô tả

Test nhanh 2019-nCoV IgG/IgM của hãng Cortez Diagnostic, Inc. là thử nghiệm sử dụng phương pháp sắc ký miễn dịch trực tiếp để phát hiện định tính các kháng thể IgG và IgM kháng với virus 2019-nCoV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người đựng trong ống chứa mẫu hoặc mẫu máu toàn phần lấy từ đầu ngón tay.

Test nhanh có thể được đọc thủ công hoặc được đọc bằng máy và lưu kết quả trên máy.

  • Độ nhạy cao : 85% (IgM) – 100% (IgG)
  • Độ đặc hiệu cao: 96% (IgM) – 98% (IgG)
  • Độ chính xác: 92,9% (IgM) – 98,6% (IgG)

Đã được kiểm định.