Vali cấp cứu cấp độ I

Mô tả

Là bộ thiết bị chuyên dụng cho cấp cứu di động hoặc tại hiện trường (Có thể xách tay )

Cấu hình thiết bị bao gồm

– Vali chứa bằng nhôm – WM 8840

– Ngăn chứa các ống tiêm

– Bộ nhãn chuẩn – WM 15505

– Bình oxy 0.8 lít – WM 3675 + Đai buột – WM 15141

– Ngăn chứa 10 ống thuốc tiêm – WM 15587

– Bóp bóng kết hợp cho người lớn và trẻ em – WM 11000

– Túi dự trữ oxy cho bóp bóng – WM11052

– Bộ mặt nạ thở, có thể phồng bằng silicon

– Bộ mặt nạ thở Rendell-Baker bằng silicone

– Máy hút MANUVAC – WM 10800

– Bộ dây miệng hầu (Guedel) – WM 15483

– Bộ dây oxy mũi(Wendl) – WM 15484

– Bộ ống hút – WM15051

Close Menu
×