Triễn lãm y tế 2013 – Phardmed Healthcare VN

Triễn lãm y tế 2013 – Phardmed Healthcare VN

Triển lãm y tế 2013

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM EXPO 18-21/09/2013

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đến thăm gian hàng VIMEC

Triễn lãm y tế 2013 - Phardmed Healthcare VN

Triễn lãm y tế 2013 - Phardmed Healthcare VN

Triễn lãm y tế 2013 - Phardmed Healthcare VN

Vụ trưởng vụ trang thiết bị & công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn và VIMEC

08 Head Medical Equip MoH

Hình ảnh VIMEC tại triễn lãm PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM EXPO 18-21/09/2013

 

Trả lời