CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC TUYỂN DỤNG

Công ty CP Thiết Bị Y Tế VIMEC tuyển dụng ở các vị trí như sau.


KỸ SƯ KỸ THUẬT - TP.HCM
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẢN PHẨM (APP) - TP.HCM
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
NHÂN VIÊN KINH DOANH - TP.HCM
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
NHÂN VIÊN NHẬP KHẨU - TP.HCM
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - TP.HCM
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết

Công Ty CP TBYT VIMEC thông báo